Episodes

The Vampire Diaries: Season 4 Episode 23

The Vampire Diaries

S4 EP23
The Vampire Diaries: Season 4 Episode 22

The Vampire Diaries

S4 EP22
The Vampire Diaries: Season 4 Episode 21

The Vampire Diaries

S4 EP21
The Vampire Diaries: Season 4 Episode 20

The Vampire Diaries

S4 EP20
The Vampire Diaries: Season 4 Episode 19

The Vampire Diaries

S4 EP19
The Vampire Diaries: Season 4 Episode 18

The Vampire Diaries

S4 EP18
The Vampire Diaries: Season 4 Episode 17

The Vampire Diaries

S4 EP17
The Vampire Diaries: Season 4 Episode 16

The Vampire Diaries

S4 EP16
The Vampire Diaries: Season 4 Episode 15

The Vampire Diaries

S4 EP15
The Vampire Diaries: Season 4 Episode 14

The Vampire Diaries

S4 EP14
The Vampire Diaries: Season 4 Episode 13

The Vampire Diaries

S4 EP13
The Vampire Diaries: Season 4 Episode 12

The Vampire Diaries

S4 EP12
The Vampire Diaries: Season 4 Episode 11

The Vampire Diaries

S4 EP11
The Vampire Diaries: Season 4 Episode 10

The Vampire Diaries

S4 EP10
The Vampire Diaries: Season 4 Episode 9

The Vampire Diaries

S4 EP9
The Vampire Diaries: Season 4 Episode 8

The Vampire Diaries

S4 EP8
The Vampire Diaries: Season 4 Episode 7

The Vampire Diaries

S4 EP7
The Vampire Diaries: Season 4 Episode 6

The Vampire Diaries

S4 EP6
The Vampire Diaries: Season 4 Episode 5

The Vampire Diaries

S4 EP5
The Vampire Diaries: Season 4 Episode 4

The Vampire Diaries

S4 EP4
The Vampire Diaries: Season 4 Episode 3

The Vampire Diaries

S4 EP3
The Vampire Diaries: Season 4 Episode 2

The Vampire Diaries

S4 EP2
The Vampire Diaries: Season 4 Episode 1

The Vampire Diaries

S4 EP1
The Vampire Diaries: 3×22

The Vampire Diaries

S3 EP22
The Vampire Diaries: 3×21

The Vampire Diaries

S3 EP21
The Vampire Diaries: 3×20

The Vampire Diaries

S3 EP20
The Vampire Diaries: 3×19

The Vampire Diaries

S3 EP19
The Vampire Diaries: 3×18

The Vampire Diaries

S3 EP18
The Vampire Diaries: 3×17

The Vampire Diaries

S3 EP17
The Vampire Diaries: 3×16

The Vampire Diaries

S3 EP16